Menu

AUDIOS

53 BAYAN E JUMA TUL MUBARAK (30-DECEMBER-2016) (30 Rabi ul Awwal 1438H) 53 بیان جمعۃالمبارک (30 دسمبر 2016)
  Dec 30, 2016     MP3     00:58     12.12 MB      Khitab -e- Jummah 2016     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
52_BAYAN_E_JUMA_TUL_MUBARAK_(23-DECEMBER-2016)_(23_Rabi_ul_Awwal_1438H).mp3 خطاب جمعہ 23 دسمبر 2016
  Dec 25, 2016     MP3     1:10     13.42 MB      Khitab -e- Jummah 2016     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
51_BAYAN_E_JUMA_TUL_MUBARAK_(16-DECEMBER-2016)_(16_RABI_UL_AWWAL_1438H) خطاب جمعہ
  Dec 25, 2016     MP3     00:58     13.34 MB      Khitab -e- Jummah 2016     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
50_BAYAN_E_JUMA_TUL_MUBARAK_(09-DECEMBER-2016)_(09_Rabi_ul_Awwal_1438H)
  Dec 09, 2016     MP3     01:05     14.97 MB      Khitab -e- Jummah 2016     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
49_BAYAN_E_JUMA_TUL_MUBARAK_(02-DECEMBER-2016)_(02_Rabi_ul_Awwal_1438H)
  Dec 02, 2016     MP3     01:11     16.42 MB      Khitab -e- Jummah 2016     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
48_BAYAN_E_JUMA_TUL_MUBARAK_(25-NOVEMBER-2016)_(24_SAFAR_1438H)
  Nov 25, 2016     MP3     01:02     14.34 MB      Khitab -e- Jummah 2016     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
47_BAYAN_E_JUMA_TUL_MUBARAK_(18-NOVEMBER-2016)_(17_SAFAR_1438H)
  Nov 18, 2016     MP3     00:58     13.00 MB      Khitab -e- Jummah 2016     Miscellaneous  
46_BAYAN_E_JUMA_TUL_MUBARAK_(11-NOVEMBER-2016)_(10_SAFAR_1438H)
  Nov 11, 2016     MP3     01:03     14.57 MB      Khitab -e- Jummah 2016     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
45_BAYAN_E_JUMA_TUL_MUBARAK_(04-NOVEMBER-2016)_(03_SAFAR_1438H)
  Nov 04, 2016     MP3     00:55     12.51 MB      Khitab -e- Jummah 2016     Hazrat Maulana Abdul Majeed Nadeem Shah Sahab (D.B.A)  
44_BAYAN_E_JUMA_TUL_MUBARAK_(28-OCTOBER-2016)_(26_MUHARRAM_1438H)
  Oct 28, 2016     MP3     00:54     11.66 MB      Khitab -e- Jummah 2016     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
43_BAYAN_E_JUMA_TUL_MUBARAK_(21-OCTOBER-2016)_(19_MUHARRAM_1438H)
  Oct 21, 2016     MP3     00:51     11.62 MB      Khitab -e- Jummah 2016     Hazrat Maulana Abdul Majeed Nadeem Shah Sahab (D.B.A)  
42_BAYAN_E_JUMA_TUL_MUBARAK_(14-OCTOBER-2016)_(12_MUHARRAM_1438H)
  Oct 14, 2016     MP3     00:59     13.52 MB      Khitab -e- Jummah 2016     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
41_BAYAN_E_JUMA_TUL_MUBARAK_(07-OCTOBER-2016)_(05_MUHARRAM_1438H)
  Oct 07, 2016     MP3     00:58     13.29 MB      Khitab -e- Jummah 2016     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
40_BAYAN_E_JUMA_TUL_MUBARAK_(30-SEPTEMBER-2016)_(27_ZILHAJJ_1437H)
  Sep 30, 2016     MP3     00:58     10.61 MB      Khitab -e- Jummah 2016     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
39_BAYAN_E_JUMA_TUL_MUBARAK_(23-SEPTEMBER-2016)_(20_ZILHAJJ_1437H)
  Sep 23, 2016     MP3     01:07     15.38 MB      Khitab -e- Jummah 2016     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
38_BAYAN_E_JUMA_TUL_MUBARAK_(16-SEPTEMBER-2016)_(13_ZILHAJJ_1437H)
  Sep 16, 2016     MP3     00:56     12.87 MB      Khitab -e- Jummah 2016     Miscellaneous  
37_BAYAN_E_JUMA_TUL_MUBARAK_(09-SEPTEMBER-2016)_(06_ZILHAJJ_1437H)
  Sep 09, 2016     MP3     01:02     14.41 MB      Khitab -e- Jummah 2016     Miscellaneous  
36_BAYAN_E_JUMA_TUL_MUBARAK_(02-SEPTEMBER-2016)_(29_ZIL_QAAD_1437H)
  Sep 02, 2016     MP3     00:56     12.93 MB      Khitab -e- Jummah 2016     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
35_BAYAN_E_JUMA_TUL_MUBARAK_(26-AUGUST-2016)_(22_Zil_Qa'aad_1437H)
  Aug 26, 2016     MP3     00:58     11.66 MB      Khitab -e- Jummah 2016     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
34_BAYAN_E_JUMA_TUL_MUBARAK_(19-AUGUST-2016)_(15_Zil_Qa'aad_1437H)
  Aug 19, 2016     MP3     00:58     11.66 MB      Khitab -e- Jummah 2016     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
33_BAYAN_E_JUMA_TUL_MUBARAK_(12-AUGUST-2016)_(08_Zil_Qa'aad_1437H)
  Aug 12, 2016     MP3     00:58     11.66 MB      Khitab -e- Jummah 2016     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
32_BAYAN_E_JUMA_TUL_MUBARAK_(05-AUGUST-2016)_(02_Zil_Qa'aad_1437H)
  Aug 05, 2016     MP3     01:00     13.84 MB      Khitab -e- Jummah 2016     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
31 BAYAN E JUMA TUL MUBARAK (29-JULY-2016) (24 SHAWWAL 1437H)
  Jul 29, 2016     MP3     01:02     14.22 MB      Khitab -e- Jummah 2016     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
30 BAYAN E JUMA TUL MUBARAK (22-JULY-2016) (17 SHAWWAL 1437H)
  Jul 22, 2016     MP3     01:03     14.40 MB      Khitab -e- Jummah 2016     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
29 BAYAN E JUMA TUL MUBARAK (15-JULY-2016) (10 SHAWWAL 1437H)
  Jul 15, 2016     MP3     00:50     11.54 MB      Khitab -e- Jummah 2016     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
28 BAYAN E JUMA TUL MUBARAK (08-JULY-2016) (03 SHAWWAL 1437H)
  Jul 08, 2016     MP3     01:00     13.86 MB      Khitab -e- Jummah 2016     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
27 BAYAN E JUMA TUL MUBARAK (01-JULY-2016) (25 RAMADAN 1437H)
  Jul 01, 2016     MP3     00:59     13.65 MB      Khitab -e- Jummah 2016     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
26 BAYAN E JUMA TUL MUBARAK (24-JUNE-2016) (18 RAMADAN 1437H)
  Jun 24, 2016     MP3     00:54     12.39 MB      Khitab -e- Jummah 2016     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
25 BAYAN E JUMA TUL MUBARAK (17-JUNE-2016) (11 RAMADAN 1437H)
  Jun 17, 2016     MP3     01:03     14.59 MB      Khitab -e- Jummah 2016     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
24 BAYAN E JUMA TUL MUBARAK (10-JUNE-2016) (04 RAMADAN 1437H)
  Jun 10, 2016     MP3     00:56     1.50 MB      Khitab -e- Jummah 2016     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
23 BAYAN E JUMA TUL MUBARAK (03-june-2016) (26 Shaban 1437H)
  Jun 03, 2016     MP3     00:49     11.10 MB      Khitab -e- Jummah 2016     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
22 BAYAN E JUMA TUL MUBARAK (27-MAY-2016) (19 Shaban 1437H)
  May 27, 2016     MP3     00:48     11.08 MB      Khitab -e- Jummah 2016     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
21 BAYAN E JUMA TUL MUBARAK (20-MAY-2016) (12 Shaban 1437H) بيان جمعۃ المبارک ٢٠ مئی ٢٠١٦ بمطابق ١٢ شعبان ١٤٣٧ھ
  May 20, 2016     MP3     00:57     13.24 MB      Khitab -e- Jummah 2016     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
20 BAYAN E JUMA TUL MUBARAK (13-MAY-2016) (05 Shaban 1437H)
  May 13, 2016     MP3     00:38     8.63 MB      Khitab -e- Jummah 2016     Miscellaneous  
19 BAYAN E JUMA TUL MUBARAK (06-MAY-2016) (28 Rajab 1437H)
  May 06, 2016     MP3     00:37     8.30 MB      Khitab -e- Jummah 2016     Miscellaneous  
18 BAYAN E JUMA TUL MUBARAK (29-APRIL-2016) (21 Rajab 1437H) خطاب جمعہ 2016 29 اپریل
  Apr 29, 2016     MP3     00:53     12.12 MB      Khitab -e- Jummah 2016     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
17 BAYAN E JUMA TUL MUBARAK (22-APRIL-2016) (14 Rajab 1437H) بيان جمعۃ المبارک ٢٢ اپریل ٢٠١٦ بمطابق ١٤ رجب ١٤٣٧ھ
  Apr 22, 2016     MP3     00:57     12.97 MB      Khitab -e- Jummah 2016     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
16 BAYAN E JUMA TUL MUBARAK (15-APRIL-2016) (07 Rajab 1437H) خطاب جمعہ 2016 15 اپریل
  Apr 15, 2016     MP3     00:53     12.24 MB      Khitab -e- Jummah 2016     Hazrat Maulana Abdul Majeed Nadeem Shah Sahab (D.B.A)  
15 BAYAN E JUMA TUL MUBARAK (08-APRIL-2016) (29 Jamadi Us Sani 1437H) خطاب جمعہ 2016 8 اپریل
  Apr 08, 2016     MP3     00:54     12.45 MB      Khitab -e- Jummah 2016     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
14 BAYAN E JUMA TUL MUBARAK (01-APRIL-2016) (22 Jamadi Us Sani 1437H) خطاب جمعہ 2016 1 اپریل
  Apr 01, 2016     MP3     01:02     14.21 MB      Khitab -e- Jummah 2016     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
13 BAYAN E JUMA TUL MUBARAK (25-MARCH-2016) (15 Jamadi Us Sani 1437H) خطاب جمعہ 2016 25 مارچ
  Mar 25, 2016     MP3     00:58     13.43 MB      Khitab -e- Jummah 2016     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
12 BAYAN E JUMA TUL MUBARAK (18-MARCH-2016) (08 Jamadi Us Sani 1437H) خطاب جمعہ 2016 18 مارچ
  Mar 18, 2016     MP3     01:03     14.43 MB      Khitab -e- Jummah 2016     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
11 BAYAN E JUMA TUL MUBARAK (11-MARCH-2016) (01 Jamadi Us Sani 1437H) خطاب جمعہ 2016 11 مارچ
  Mar 11, 2016     MP3     01:01     14.11 MB      Khitab -e- Jummah 2016     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
10 BAYAN E JUMA TUL MUBARAK (04-MARCH-2016) (24 Jamadi Ul Awwal.1437H) خطاب جمعہ 2016 4 مارچ
  Mar 04, 2016     MP3     01:12     16.63 MB      Khitab -e- Jummah 2016     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
09 BAYAN E JUMA TUL MUBARAK (26-FEBRUARY-2016) (17 Jamadi Ul Awwal.1437H) خطاب جمعہ 2016 26 فروری
  Feb 26, 2016     MP3     01:17     17.74 MB      Khitab -e- Jummah 2016     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
08 BAYAN E JUMA TUL MUBARAK (19-FEBRUARY-2016) (10 Jamadi Ul Awwal.1437H) خطاب جمعہ 2016 19 فروری
  Feb 27, 2016     MP3     01:02     14.20 MB      Khitab -e- Jummah 2016     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
07 BAYAN E JUMA TUL MUBARAK (12-FEBRUARY-2016) 03 Jamadi Ul Awwal 1437H خطاب جمعہ 2016 12 فروری
  Feb 12, 2016     MP3     00:56     12.64 MB      Khitab -e- Jummah 2016     Miscellaneous  
06 BAYAN E JUMA TUL MUBARAK (05-FEBRUARY-2016) (25 Rabi us Sani 1437H) خطاب جمعہ 2016 5 فروری
  Feb 05, 2016     MP3     00:53     0.11 MB      Khitab -e- Jummah 2016     Miscellaneous  
05 BAYAN E JUMA TUL MUBARAK (29-JANUARY-2016) (18 Rabi us Sani 1437H) خطاب جمعہ 2016 29 جنوری
  Jan 29, 2016     MP3     01:03     14.44 MB      Khitab -e- Jummah 2016     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
04 BAYAN E JUMA TUL MUBARAK (22-JANUARY-2016) (11 Rabi us Sani 1437H) خطاب جمعہ 2016 22 جنوری
  Jan 22, 2016     MP3     00:55     12.62 MB      Khitab -e- Jummah 2016     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
03 BAYAN E JUMA TUL MUBARAK (15-JANUARY-2016) (04 Rabi us Sani 1437H) خطاب جمعہ 2016 15 جنوری
  Jan 15, 2016     MP3     00:55     12.62 MB      Khitab -e- Jummah 2016     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
02 BAYAN E JUMA TUL MUBARAK (08-JANUARY-2016) (27 Rabi ul Awwal 1437H) خطاب جمعہ 2016 8 جنوری
  Jan 08, 2016     MP3     00:57     13.05 MB      Khitab -e- Jummah 2016     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
01_BAYAN_E_JUMA_TUL_MUBARAK_(01-JANUARY-2016)_(20_Rabi_ul_Awwal_1437H) بیان جمعۃ المبارک ٢٠ ربیع الاول ١٤٣٧ھ بمطابق یکم جنوری ٢٠١٦ء
  Jan 01, 2016     MP3     00:59     12.47 MB      Khitab -e- Jummah 2016     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)