Menu

AUDIOS

12 SHAB E JUMA 21 March 2019 (14 Rajab 1440H) بیان شب جمعۃ المبارک ١٤رجب المرجب١٤٤٠ھ بمطابق ٢١مارچ ٢٠١٩ء
  Mar 21, 2019     MP3     00:38     8.52 MB      Shab-e-Jummah 2019     Hazrat Maulana Anwar Shah Sahab (D.B.A)  
11 SHAB E JUMA 14 March 2019 (07 Rajab 1440H) بیان شب جمعۃ المبارک ٠٧رجب المرجب١٤٤٠ھ بمطابق ١٤مارچ ٢٠١٩ء
  Mar 14, 2019     MP3     00:28     9.69 MB      Shab-e-Jummah 2019     Miscellaneous  
10 SHAB E JUMA 07 March 2019 (30 Jumadi Us Sani 1440H) بیان شب جمعۃ المبارک ۳۰جماد ی الثانی١٤٤٠ھ بمطابق ۰۷مارچ ٢٠١٩ء
  Mar 07, 2019     MP3     00:38     8.62 MB      Shab-e-Jummah 2019     Miscellaneous  
09 SHAB E JUMA 28 February 2019 (23 Jumadi Us Sani 1440H) بیان شب جمعۃ المبارک٢٣جماد ی الثانی١٤٤٠ھ بمطابق ٢٨فروری ٢٠١٩ء
  Feb 28, 2019     MP3     00:59     8.32 MB      Shab-e-Jummah 2019     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
08 SHAB E JUMA 21 February 2019 (16 Jumadi Us Sani 1440H) بیان شب جمعۃ المبارک١٦جماد ی الثانی١٤٤٠ھ بمطابق ٢١فروری ۲۰۱٩ء
  Feb 22, 2019     MP3     00:35     8.01 MB      Shab-e-Jummah 2019     Miscellaneous  
07 SHAB E JUMA 14 February 2019 (09 Jumadi Us Sani 1440H) بیان شب جمعۃ المبارک ٠٩جماد ی الثانی١٤٤٠ھ بمطابق ١٤فروری ۲۰۱٩ء
  Feb 14, 2019     MP3     00:37     8.35 MB      Shab-e-Jummah 2019     Miscellaneous  
06 SHAB E JUMA 07 February 2019 (02 Jumadi Us Sani 1440H) بیان شب جمعۃ المبارک ٠٢جماد ی الثانی١٤٤٠ھ بمطابق ٠٨فروری ۲۰۱٩ء
  Feb 07, 2019     MP3     00:35     9.87 MB      Shab-e-Jummah 2019     Miscellaneous  
05 SHAB E JUMA 31 Janaury 2019 (25 Jumadal Uola 1440H) بیان شب جمعۃ المبارک ٢٥جماد ی الاولیٰ١٤٤٠ھ بمطابق ٣١جنوری ۲۰۱٩ء
  Jan 31, 2019     MP3     00:24     9.69 MB      Shab-e-Jummah 2019     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
04 SHAB E JUMA 24 Janaury 2019 (18 Jumadal Uola 1440H) بیان شب جمعۃ المبارک ١٨جماد ی الاولیٰ١٤٤٠ھ بمطابق ٢٤جنوری ۲۰١٩ء
  Jan 24, 2019     MP3     00:24     9.69 MB      Shab-e-Jummah 2019     Miscellaneous  
04 SHAB E JUMA 24 Janaury 2019 (18 Jumadal Uola 1440H) بیان جمعۃ المبارک ٠٥ ذی الحج ١٤٣٩ھ بمطابق ١٧ اگست ۲۰۱۸ء
  Jan 24, 2019     MP3     00:24     9.69 MB      Shab-e-Jummah 2019     Miscellaneous  
03 SHAB E JUMA 17 Janaury 2019 (11 Jumadal Uola 1440H) بیان شب جمعۃ المبارک ١١جماد ی الاولیٰ١٤٤٠ھ بمطابق ١٧جنوری ۲۰۱٩ء
  Jan 17, 2019     MP3     00:28     8.32 MB      Shab-e-Jummah 2019     Miscellaneous  
02 SHAB E JUMA 10 Janaury 2019 (04 Jumadal Uola 1440H) بیان شب جمعۃ المبارک ٠٤جماد ی الاولیٰ١٤٤٠ھ بمطابق ١٠جنوری ۲۰۱٩ء
  Jan 10, 2019     MP3     00:40     8.80 MB      Shab-e-Jummah 2019     Miscellaneous  
01 SHAB E JUMA 03 Janaury 2019 (27 Rabi us Saani 1440H) بیان شب جمعۃ المبارک ٢٧ ربیع الثانی ١٤٤۰ھ بمطابق ٠٣ جنوری ٢٠١٩ء
  Jan 03, 2019     MP3     00:44     10.00 MB      Shab-e-Jummah 2019     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)